cà di Serch – cà di Farnughia

(1) Cà di Pachèn
(2) Cà di Rocacch
(3) Cà di Serch
(4) Cà di Farnughia (lato E) anno 1973

Maestà di Serch – anno 1974

Cà di Farnughia ( Lato Ovest ) anno 1986

(1) Cà di Serch ( lato S )
(2) Cà di Farnughia (lato S )
(3) Cà di Bavlè ( lato S) anno 1973

Vota di Serch (lato nord  anno 1974)

Vota di Serch (lato sud) anno 1974