Cà d’la Minga d’Sovre – Cà d’la Minga d’sott

Cà d’la Minga d’Sott (lato est) anno 2020

(1) Cà de Scoticch o cà d’Jostct (lato Est)
(2) Cà d’la Minga d’Sovre anno 1973

(1) Cà de Scoticch o cà d’Iosct
(2) Cà d’la Minga d’Sovre (W)
(3) Cà d’la Minga d’sott anno 2023