Cà degl’Janme

1 – Cà di Merch (lato sud) – anno 1965

2 – Cà di Tognòn – anno 1965

3 – Cà degl’Janme (lato est) – anno 1965

4 – Cà d’Jorgne (lato est) – anno 1965

5 – Vota d’la Ruga – anno 1965

1 – Cà di Caicch (lato Ovest) – Anno 1973

2 – Cà degl’Janme – Anno 1973

3 – cà d’Jorgne – Anno 1973