Cà d’Prospre

1 – Cà di Scaruffa – anno 1921

2 – Cà d’Prospre – anno 1921

3 – Cà-d’Cardèll – anno 1921

4 – Comun Vècch – anno 1921

5 – Cà di Pasqìn e Cà di Marnè (lato Sud) – anno 1921

Sinistra – Cà d’Prospre (lato sud) – anno 1967

Destra *- Cà d’Cardèll (lato sud) – anno 1967

1 – Cà di Polecch (lato ovest)

2 – Cà d’Prospre (lato ovest)

3 – Comun Vècch (lato ovest) – anno 1965