Cà di Scaruffa

1 – Cà di Scaruffa – anno 1921

2 – Cà d’Prospre – anno 1921

3 – Cà-d’Cardèll – anno 1921

4 – Comun Vècch – anno 1921

5 – Cà di Pasqìn e Cà di Marnè (lato Sud) – anno 1921

Cà di Scaruffa (lato sud) – anno 2010