Cà di Capitenie (53)

1 – Cà di Mazzòn (lato nord e ovest) – Anno 1973

2 – Cà di Capitenie (53) – lato ovest – Anno 1973

3 – Vota di Capitenie (lato nord) – Anno 1973

1 – Cà di Capitenie (53) lato-est-e-sud – anno 1990

2 – Cà di Verduga (lato overst) – anno 1990